Yin Yang & Mindfulness Yoga Retreat | January 2019

Yin Yang & Mindfulness Yoga Retreat | December 2018

Yin Yang & Mindfulness Yoga Retreat | October 2018

Ashtanga Yoga Retreat | September 2018

Yoga & Mindfulness Retreat | August 2018

Yin, Yang & Mindfulness | August 2018

Ashtanga & Yin Retreat | July 2018

Yoga Holiday | June 2018

Yoga Retreat Portugal | June 2018

Ashtanga Retreat | May 2018